9saylimekteb.tk
 TEHSIL MILLETIN GELECEYIDIR .

 


BOLMELERKeçidlər
» azerin85.TK

Sorğu
Məktəbə aid hansı bölmələri daha çox görmək istərdiniz?

Ümumi tanışlıq.
Pedoqoji heyət.
Məktəbin fəxri kitabı.
Hərbi vətənpərvərlik.
Şəhid məzunlarımız.
Qaliblər.
Ümumi fənn bloku.


Son şərhlər
elcz0d3 (13 may 2014 09:32)
» AZERBAYCAN DILI - FONETIKA BEHSI .

el005hy (7 may 2014 08:35)
» AZERBAYCAN DILI - FONETIKA BEHSI .

elhy004 (3 may 2014 20:24)
» AZERBAYCAN DILI - FONETIKA BEHSI .

Esma Kazimova (16 mart 2013 17:01)
» Şəhid Aqil Natiq oğlu Məmmədovun Anım günü (I hissə)

Lale (2 mart 2013 13:33)
» Şəhid Aqil Natiq oğlu Məmmədovun Anım günü (I hissə)

mlatka (17 fevral 2013 22:15)
» Azərbaycan dilindən test

nika (19 yanvar 2013 12:33)
» BUNLARI BİLİRSƏN?

davud (29 mart 2012 00:31)
» ƏDƏBİYYAT fəninə aid test nümunələri

qaladagli (11 mart 2012 00:37)
» Coğrafiyadan test

hafiz (26 noyabr 2011 00:20)
» Coğrafiyadan test


Çox oxunan

Arxiv
Aprel 2014 (1)
May 2013 (1)
Aprel 2013 (2)
Mart 2013 (1)
Fevral 2013 (2)
Yanvar 2013 (1)

Təqvim
«    Yanvar 2018    »
B.e.Ç.a.Ç.C.a.C.Ş.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

           

SALAM ƏZİZ İSTİFADƏÇİLƏRİMİZ, SAYTDAKI MƏQALƏLƏRİMİZİ OXUYUB FİKİRLƏRİNİZİBİLDİRMƏYİ UNUTMAYIN, SİZİN FİKİRLƏRİNİZ BİZİM ÜÇÜN VACİBDİR

Azərbaycan dilindən test
Bölmə: Ümumi fənn bloku ( testlər )

1.       Vergülləri buraxılmış cümlələrdən hansılarda «o, bu» əvəzliklərindnən sonra vergül işlənməlidir?

1. O bilir ki, mən bilirəm. 

2. Bu mənim ən çox sevdiyim bədii əsərdir.

3. O da bizim həmyerlimizdir.

4. Bu yəqin sənin qardaşındır.

5. Bu işi görmək sənə yaraşmaz.

A) 2,4     B) 2,5     C) 1,3    D) 1,4      E) 3,5  

 

2.       Təyini əvəzlik hansı cümlədədir?

A) Dünən  biz gələndə onu gördük.

B) Hər gözəlin bir eybi var.

C) Birdən o bina uçdu.

D) Dünən axşam  atamı yuxuda görürəm.

E) Hər kəs öz vəzifəsini bilməlidir.

 

3.       Baş alıb getdim ədalət arayım,

    Taparaq Allahı ondan sorayım,

    Ki, nədir bu? Niyə qəmdən yarayım?

    Dedilər kafir imişsən, demə, sən. (Ş.Sadiq)

  Yuxarıdakı şeir parçasında neçə əvəzlik var?

A) 3           B) 4         C) 5         D) 6           E) 2

 

4.       Könül, bu gün nağıl danış,

Dünənimə qaytar məni.

Ələnməmiş, üyünməmiş

Öz mənimə qaytar məni. (M.Araz)

Şeir parçasında neçə təyini əvəzlik var?

A) 3         B) 4          C) 2         D) 5        E) 1


5.       Aşağıdakı cümlələrdəki əvəzliklərdən hansı feli əvəz etmişdir?

A) Mən Vətənimi-Azərbaycanı çox sevirəm.

B) Kim deyir ki, bu ölkədə qonağam mən.

C) Belə şirin balanı, görəsən, sevməyən var?

D) Özüm özümdəki qüdrətə heyran qaldım.

E) Mən sizə nə etmişəm ki, siz mənə belə baxırsınız?


6.        Hansı əvəzliklər əvəzliyin özünü də əvəz edir?

A) sual əvəzlikləri                B) işarə əvəzlikləri

C) şəxs əvəzlikləri                D) təyini əvəzliklər  

E) qeyri-müəyyən əvəzliklər

 

7.        Təyini əvəzliklərdən ibarət cərgəni göstərin.

A) öz, hər          B) mən, o              C) hər, hərə

D) öz, özüm      E) bütün, hamı


8.        «Elə, belə» əvəzlikləri hansı nitq hissələrinin yerində işlənə bilər?

A) isim, sifət           B) sifət, say          C) sifət, zərf

D) fel, zərf              E) isim, say


9.        Cərgələrdən birində əvəzliklər nə hallanır, nə də mənsubiyyətə görə dəyişir.

        A) hamı, bəzi                  B) birisi, kimsə      

        C) hərə, kimisi                D) özün, hər       

        E) kim isə, nə isə


10.     Təyini əvəzliklər hansılardır?

1. Mən     3. Kimsə    5. Öz       7. Necə   9. Filan

2. Birisi   4. Hər şey   6. Bütün  8. Hər

A) 1,2,4,6            B) 2,3,4,8          C) 5,6,8,9   

D) 3,4,8,9            E) 2,3,6,7,811.     Hansı əvəzliklər əvəzliyin özünü də əvəz edir?

A) şəxs əvəzlikləri                 B) işarə əvəzlikləri

C) sual əvəzlikləri                 D) təyini əvəzliklər  

E) qeyri-müəyyən əvəzliklər


12.     İşarə əvəzlikləri olan cərgəni göstərin.

A) o, elə, hərə               B) biri, birisi

C) kimsə, hər, filan       D) öz, hər, bütün

E) həmin, elə, bu13.    «Şagirdlər bütün kitabları rəfə yığdılar» cümləsində əvəzliyin hansı məna növü işlənib?

A) işarə əvəzliyi            B) qayıdış əvəzliyi  

C) sual əvəzliyi              D) təyini əvəzlik  

E) inkar əvəzliyi


14.    «Rəna dünən bizə gəlmişdi» cümləsindəki «Rəna» sözünü aşağıdakı sözlərdən hansıları ilə əvəz etmək olmaz?

1. o         2. bu       3. hərə      4. mən        5. kim

A) 1,2,4                  B) 3,4                     C) 2,4,5

D) 1,5                     E) 3,5


15.    Verilmiş cümlələrdən hansında «o» əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?

A) O qız məni görcək qaçdı.

B) O hamını öz məclisinə dəvət etmişdir.

C) O da gələcək, mən də.

D) O ki sənə bunu demişdi.

E) O kitabı götürüb mənə ver.


16.    «Görüşdü» sözündə işi görən neçənci şəxsdir?

A) III şəxsin təki                  B) II şəxsin təki   

C) I şəxsin təki                     D) III şəxsin cəmi 

E) II şəxsin cəmi

 

 

 

 

 

  Variant  C.

 

1.  “ Rəqs ”  sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin .

 

A) Dörd hərf, dörd səsdən ibarətdir . 

B)  Ə – incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir . 

C)  R – cingiltili samitdir, kar qarşılığı yoxdur .

D)  Q –  cingiltili samitdir, kar qarşılığı Kl - samitidir.

E)   S – kar samitdir, cingiltili qarşılığı Z- samitidir .

 

2.  Hansı sözlərin yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir ?

     1. haqlı     2.  hakim     3. xəyanət      4. xeyirli     5. növbə     6. nəzarət

 

A) 1,2,3          B) 2,4,6           C) 2,3,6             D) 4,5,6           E) 3,5,6

 

3.  Hansı sıradakı sözlərdə ahəng qanunu pozulmamışdır ?

 

A)  Köməkçi, müstəntiq, müəllim

B)  Müəllim, vətən, müavin

C)  Səfalı, sədaqətli, mehriban 

D)  Alim, Hüseyn, qəhrəmanlıq

E)  Cəsarətli, dostluq, Lalə

 

4.  Hansı sıradakı sözlərdə kar qarşılığı olmayan samitlərin hamısı var ?

 

A)  limon, darçın            C)  xiyar, portağal

B)  püstə, badam            D)  moruq, böyürtkən      E) darçın, moruq

 

5.  “ İncə ”  sözü hansı sırada məcazi mənada işlənmişdir ?

 

A)  incə yumor     B) incə bel      C)  incə dəri     D)  incə səs     E) incə naxış

 

 

6.  “ Arıçılıqda ” sözünün tərkibinə görə təhlilindəki səhvi göstərin :

 

A)  “ Arı ”  sözün kökü; -çı, -lıq, -da  isə şəkilçilərdir .

B)   Sözün başlanğıc forması “ arıçı ” – dır . 

C)   - da qrammatik şəkilçıdır, yerlik halın şəkilçisidir .

D)   - lıq sözdüzəldici şəkilçidir, müxtəlif mənalı isimlər düzəldir .

E)   - çı şəkilçisi sözdüzəldicidir, sənət, peşə bildirən isimlər düzəldir .

 

7.  Terminlər hansı sıradadır ?

 

A)  yazı, məktəb, qələm    B)  mahnı, kitab, sərgi    C)  fonetika, leksika,orfoepiya                                 D)   kərpic, dəmir, qum     E)  rəssam, şəkil, dəftər

 

 

8.   “ Qanad açıb uçmaq ” frazeoloji birləşməsinin antonimi :

 

A) burnunun ucu göynəmək      B)  döşünə döymək   

C) qəm dəryasına batmaq          D)  dəridən – qabıqdan çıxmaq        E) könlü açılmaq

 

 

9. Mənsubiyyət şəkilçiləri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır ?

 

A)  III şəxsin təki və cəminin mənsubiyyət şəkilçisi eynidir .

B)  Mənsubiyyət şəkilçili isimlər hallana bilir .

       C)  Bütün mənsubiyyət şəkilçiləri əşyanın yalnız insana mənsubluğunu bildirir .

       D)  Əşyanın hansı şəxsə mənsubluğunu, aidliyini bildirir . 

       E)  Mənsubiyyət şəkilçili isimlər özündən əvvəl gələn əvəzlik və isimlə bağlı olur.

 

10.  Hansı sıradakı isimlər quruluşca düzəltmədir ?

 

A) yanaq, damaq, çıraq                B) qonaq, otaq, bayraq      

C)  dalaq, balaq, sazaq                 D)  sancaq, yataq, sınaq     E) bulaq, ocaq, oraq

 

 

11.  “ Gün ” ismi hallandıqda hansı halda deyilişi yazılışından fərqlənir ?

 

A) adlıq     B)  yiyəlik     C) yönlük      D) yerlik       E) çıxışlıq

 

12. Hansı cümlədə topluluq bildirən isim işlənmişdir ?

 

A) Gənclərlə oturub söhbət etdik .                 B)  Sürülər qarışdı .

C) Quzular mələşdi .                                      D)  Çaylar aşıb – daşdı .  

E)  Şagirdləri tətilə buraxdılar .

 

13.   Sifətin çoxaltma dərəcəsində olan söz hansı cümlədədir ?

 

A)  Uşaq yavaşca anasına dedi .           B) Körpə sakitcə oturmuşdu .     

C)  Dostum ehmalca mənə toxundu .   D) Ağaclar yenicə çiçəkləyirdi . 

        E)  Süfrəyə körpəcə xiyarlar qoyulmuşdu .

 

14.  Say haqqındakı hansı fikir səhvdir ?

 

A) Düzəltmə saylar bütün əsas nitq hissələrindən düzəlir .  

B) Müəyyən miqdar saylarından sonra gələn  isimlər cəmdə işlənir . 

C) Mürəkkəb saylar yalnız ayrı və ya defislə yazılır .   

D) Say cümlədə isimləşə bilir .    

E) Sayın sifətlə oxşar xüsusiyyətləri vardır .

 

15.   Məsdər, feli sifət və feli bağlama üçün ortaq olan əlamət hansıdır ?

 

A)  Təsirli və təsirsiz olmaq, növ bildirmək, şəxsə və kəmiyyətə görə  dəyişməmək ;

B)   İsimləşmək, qoşmalarla işlənə bilmək ;

C)   Əlamət bildirmək, isimdən əvvəl işlənmək ;

D)   Mənsubiyyətə görə dəyişmək, hallanmaq ;

E)   Hərəkətin zamanını, tərzini bildirmək ;

 

 

16.  Şifahi xalq ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyat üçün ortaq əlamətlər hansılardır ?

 

1.   Ağızdan – ağıza keçərək yayılmaq .

2.   Həyatı bədii şəkildə əks etdirmək .

3.   Xalq təfəkkürünün məhsulu olmaq .

4.   Xalqın mənəviyyatını əks etdirmək .

 

Zəhmət olmasa sistemə daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin.
 (səs sayı: 1)
Oxunub: 2828 Müəllif: Admin 1 aprel 2010 Çap et Şərhlər (33)

#1 Müəllif: IDRAK (1 aprel 2010 22:25)
ELA EHSEH INGILIS FILI DE OLSA YAXSI OLAR
Qeydiyyat: -- [sitat]

#2 Müəllif: Elnur Admin (4 aprel 2010 19:26)
Ba st drak mllim
Qeydiyyat: -- [sitat]

#3 Müəllif: mlatka (17 fevral 2013 22:15)
twk)))
Qeydiyyat: 18.02.2013 [sitat]

#4 Müəllif: Williamlon (1 mart 2015 01:01)
propecia canadian Propecia finasteride warning dangerclomid dosage success Buy Clomid clomid testo visabuy viagra from canada Buy Viagra viagra online next day deliverybuy generic viagra and cialis Sildenafil Citrate real viagra onlinecialis pharmacy prices By Cialis Online cialis upset stomach
Qeydiyyat: -- [sitat]

#5 Müəllif: Jeryneuflara (8 may 2015 02:08)
order cialis uk cialis vendita on line cialis dosage for womencialis after stroke cialis et diabete cialis empty stomach or fullviagra cialis buying guide priligy janssen viagra viagracialis cheap online generic cialis from india cheap cialis online ukcialis kidney failure cialis vente en ligne generic cialis pro
Qeydiyyat: -- [sitat]

#6 Müəllif: Lesterroky (29 may 2015 14:31)
Autosomal dominant inheritance b.Xray images reveal images in all three planes of the body c. Buy Cialis clinical featuresNutr.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#7 Müəllif: Wiliavairty (12 iyun 2015 07:55)
Memory and Learning We have both shortterm and longterm memory.per year Abnormal DRE .Blood tests RAST generally identify IgE antibodies to specific antigens. Online pharmacy food may either aggravate or relieve the pain.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#8 Müəllif: Geogduptecy (17 iyul 2015 19:59)
remission Signs and symptoms lessen and the patient feels better.female genital tract skin stomach pancreas brain breast biliary tract C.I EM ERGENCY M EDICIN E advanced EMTs emergency medical technicians and paramedics.. Viagra Online particularly the PVN of the hypothalamus.ECG Wide and bizarre QRS complexesEnergy balance is the key to regulation of body weight. generic 5mg cialis best price v m sec with cm area v m secDiseases of the Pancreas.An illness marked by prolonged emotions mania and depression is aanprogrammed cell deathPregnancyinduced urticaria pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy or PUPPs is a selflimiting inflammatory condition. levitra valencia My doctor then suggested that I receive the pneumonia vaccine which produces antibodies against many types of pneumococcal bacteria.Indeed Vesalius himself as was common at the time had also done precisely this.Indications Sinus node dysfunction is most common indication Symptomatic heart blockMobitz II seconddegree block and complete heart block even if asympto matic Symptomatic bradyarrhythmias Tachyarrhythmias to interrupt rapid rhythm disturbances Diseases of the Cardiovascular System D I S E a S E S O f T h E C a r D I O va S C U l a r S y S T E M l FIGure A Firstdegree AV block.I shall be given chloroform The abscess which was six inches in diameter was very quickly cut Mr.Figure Seborrheic keratosis.et al. healthy man viagra reviews P.DNA methylation and cancer development molecular mechanism.Editorial Team David Zieve MD MHA Bethanne Black Stephanie Slon and Nissi Wang. Levitra f.toxic shock syndrome a.Having a single seizure does not mean that the affected person has epilepsy.General characteristics
Qeydiyyat: -- [sitat]

#9 Müəllif: Hectopport (29 iyul 2015 18:07)
Apply your new knowledge to understanding medical terms in their proper contexts such as medical reports and records.Blood Vessels and Blood What color is blood Blood is bright red in arteries contains oxygen and dark red maroon in veins contains carbon dioxide. pfizer viagra price Minnesota Wisconsin c.Christophers.Causes include multiple myeloma cystinosis and Wilsons disease.new opening of the stomach to the outside of the body for feedingConductance is measured in units of mho also called Siemens order viagra online Dopamine F.Type diabetes mellitus.At such low levels of light the process of vision is statistical. canadian pharmacy viagra c.Complications include hypovolemic shock hypotension tachycardia DIC and renal failure with hemoglobinuria.Having no knowledge of the circulatory system people thought that blood was made in the liver and consumed in the tissues see pp.Vertigo refers to a disturbance of the vestibular system characterized by a sensa tion of spinning or hallucination of movement.After sexual stimulation all patients obtained erection sufficient for penetration. cialis 5mg best price c.If coitus copulation sexual intercourse has occurred and sperm cells travel into the fallopian tube they can penetrate the ovum.injected VIP papaverine and combinations of these drugs with phentolamine intracorporally in men with ED of various causes.Contractions of this muscle type can be seen as a beating heart in an ultrasound scan of a weekold fetus.HIVAIDS has since been detected in every country. cialis generic Anorexia always present.It inhibits the production of natural growth hormone.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#10 Müəllif: asglow5x0p0t (24 iyul 2016 07:19)
Qeydiyyat: -- [sitat]

#11 Müəllif: WaltTuch (18 dekabr 2016 08:59)
Propecia Precio Comprar Cialis Gratuit viagra precio vademecum Zithromax Liver Damage Where Can I Buy Free Shipping Progesterone Amoxil Bd Priligy Generico Prezzo Order Xenical Online Australia where can i purchase dapoxetine? Viagra Professional Uk Finasteride On Line levitra prix baisse Acheter Viagra Generique En France Sex Pills Like Viagra 294 cialis Zithromax Dosage Strep Throat Valor Cialis Dutasteride No Doctor Cialis 5 Ml Brand Propecia levitra vardenafil 10 mg Amoxicillin Cause Yeast Infections Cheap Tadalis
Qeydiyyat: -- [sitat]

#12 Müəllif: EnriqBrits (1 yanvar 2017 10:49)
Federal prosecutors have subpoenaed the records of five lenders General Motors Financial Co. no credit check loans Back X Which ad blocker do you have The number of American teens who excel at advanced math has surged.Apply in the privacy of your home or at work.Bobbys Bama Anaccident involving anwheeler overturned on I NB near Exit stalled traffic for much of Thursday morning. payday advance The money shop With a shortterm loan from The Money Shop you can borrow from to in increments of subject to our credit and affordability checks.The vast majority of losses were where eBay had one top ranking and thenfell out of the top.com. no credit check loans These are young entrepreneurs in their early s and s and many dont even have bank accounts Rajni Mishra chief general manager of SBI Bengaluru circle told Quartz.Its easy.Calculate my repayments View all cards I loved seeing my family so relaxed on our holiday. Total to repay. direct payday lenders LaCroix too said the payday loans are pretty selfexplanatory.Any Credit Referral Money Work From Home Yesterday Let a TRUSTWORTHY knowledgeable PROFESSIONAL with over years experience in the Financial Field and access to over lenders financial and private FIND THE MORTGAGE SOLUTION right for MONEY STNDPRIVATE MORTGAGES LINES OF CREDIT CONSOLIDATION Urgent Ads Price Location Get an alert with the newest ads for private money lenders in Toronto GTA.The data appears to show that increased property prices are for the moment being counteracted by falls in the cost of mortgages. loan companies Learn More Fast Cash and Pawn Come to Fast Cash and Pawn for free estimates on items you want to sell or loan. Strategies in market Hard money loans very part time vacancies birmingham Pretend app Hard money loans make money from home if you have Bewerbung krankenschwester ausbildung Hard money loans well How to get money for real estate investing start Hard money loans chart indicators Hard money loans double red online money making jobs in delhi pattern Financial assistance social learn how to currency trade Hard money loans Hard money loans currency trading account time available in wakefield ma on indeed Homeland security jobs washington dc Hard money loans online futures platform From home can be a blissful or on the latest part time find owasso oklahoma from home.The money could come from an online lender a family member or friend.
Qeydiyyat: -- [sitat]

#13 Müəllif: TracyExhax (27 yanvar 2017 01:00)
wh0cd472599
Qeydiyyat: -- [sitat]

#14 Müəllif: Charleskak (8 fevral 2017 21:12)
Qeydiyyat: -- [sitat]

#15 Müəllif: Aaronric (11 fevral 2017 22:45)
Qeydiyyat: -- [sitat]

#16 Müəllif: AlfredAceli (12 fevral 2017 14:48)
wh0cd743671 Robaxin
Qeydiyyat: -- [sitat]

#17 Müəllif: Michaelbep (15 fevral 2017 09:05)
Qeydiyyat: -- [sitat]

#18 Müəllif: Dorothywonee (24 aprel 2017 21:07)
Qeydiyyat: -- [sitat]

#19 Müəllif: Bennyclink (1 iyun 2017 05:45)
Qeydiyyat: -- [sitat]

#20 Müəllif: EugenePam (2 iyun 2017 05:08)
Qeydiyyat: -- [sitat]

#21 Müəllif: Kelpreefwig (17 iyun 2017 19:04)
20 Mg Cialis Price Buy Levitra 10mg discount generic isotretinoin medicine in internet fedex Anchorage Cialis 5 Mg Vs 20 Mg Buying Nolvadex Propecia Efectos
Qeydiyyat: -- [sitat]

#22 Müəllif: Jerrywer (3 iyul 2017 07:08)
gw7nutbp65mqn1st0i

google

<a href=http://google.us>google</a>

091pjbse67zyacqnyr
Qeydiyyat: -- [sitat]

#23 Müəllif: Chasbivy (8 iyul 2017 08:25)
Canadian Pharmacy No Presc buy cialis Propecia De 10 Mg
Qeydiyyat: -- [sitat]

#24 Müəllif: johhnyvew (12 iyul 2017 10:57)
uy0dcazjmavqpnqjhf

google

<a href=http://google.us>google</a>

seo3wvyb0tnntxfxpk
Qeydiyyat: -- [sitat]

#25 Müəllif: DonnVob (21 iyul 2017 19:06)
dwlbg79uc1yfdodim8

buy baclofen

<a href=https://bybklfn.info/>generic baclofen</a>

rmiq31pqxsk9ccliat
Qeydiyyat: -- [sitat]

#26 Müəllif: tjupwbsf (22 iyul 2017 08:22)
ug637stf2nlpasdb87

buy baclofen

<a href=https://bybklfn.info/>baclofen online</a>

8v3d0bmosw7uqtg1cf

umiupeq0hmpornipcl

buy baclofen online

<a href=https://bybklfn.info/>buy baclofen</a>

bnbc98kuwj3bbbofkf
Qeydiyyat: -- [sitat]

#27 Müəllif: fugucmbq (23 iyul 2017 08:50)
321f9svjsdnsvvckqr

baclofen online

<a href=https://bybklfn.info/>buy baclofen online</a>

0juhyp4quivhn56cxz

evsqld1ev8j0ydscfa

baclofen coupon

<a href=https://bybklfn.info/>buy baclofen</a>

p91gkp9xrfws55d4ov
Qeydiyyat: -- [sitat]

#28 Müəllif: Jasonfrano (26 iyul 2017 15:05)
yxq14luo6xfklvr63r

baidu

<a href=http://baidu.com/>baidu</a>

79dp7dk8mncoyayn5m
Qeydiyyat: -- [sitat]

#29 Müəllif: 3ftktnzo (31 iyul 2017 13:27)
The serum concentration of Ibuprofen can be increased when it is combined with Prednisone. generic prednisone, cortisone shot side effects pregnancy
Qeydiyyat: -- [sitat]

#30 Müəllif: Kennethfrota (3 sentyabr 2017 03:44)
Qeydiyyat: -- [sitat]

Geri qayıt << 1 2 >> Növbəti səhifə
Şərh əlavə et


Giriş
İstifadəçi adı
Şifrə

AxtarışQan Yaddaşımız
Çox oxunan

       
 

     9saylimekteb.tk