Knowledgebase

Add to Favourites    Print this Article

Xidmətlərin aktivləşmə müddəti

Plastik kartla alınan xidmətlər 2-8 saat ərzində aktivləşir.Yes No

Also Read