Knowledgebase

Add to Favourites    Print this Article

Hostinq paketinin seçimi

Əgər domen saytınızın sadəcə adıdırsa, hostinq sizin saytda olan informasiyanın yerləşdirilməsi üçün təklif olunan xidmət növüdür.

Bura informasiyaya əsasən saytınızdakı fayllar (məs. səhifələr, şəkillər, audio və video materiallar), eyni zamanda digər məqsədlər üçün, məs. email ünvanının işlədilməsi üçün zəruri virtual sahə daxildir.

Hostinq paketinin digər xarakterik cəhəti ondaki trafik limitinin olmasıdır. Trafik - ay ərzində saytınızdan baxılmış faylların və eyni zamanda sayta yüklənmiş faylların ümumi həcmini göstərir.

Hostinq paketini seçərkən adətən disk yeri və aylıq trafikin həcmi əsas götürülür. İlk başlayan saytlar üçün təklif etdiyimiz Plan 1, yəni 50 MB disk yeri olan hostinq paketi kifayət edir. Böyük həcmli və müntəzəm baxılan saytlar üçün ən azı 250 MB-lıq disk yerinin seçilməsi məqsədəuyğundur.Yes No

Also Read