Knowledgebase

Add to Favourites    Print this Article

Hostinq plandakı email hesabların tutduğu yer ayrıdırmı?

Hostinq paketindəki disk yeri ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulub - buraya həm saytınızdakı materiallar, həm də POP email hesabların istifadə edəcəyi yer daxildir. Lakin nəzərə alın ki, email hesabların istifadə etdikləri faktiki yer hesablanır. Məs. əgər sizin 50 MB-lıq paketiniz varsa, siz onun daxilində hər biri 50 MB olan 5 email hesabı aça bilərsiniz. Bu zaman hansı email hesabı birinci olaraq dolarsa (yəni 50 MB), və ya istifadə olunan yer hamısı birlikdə hesablandıqda cəmi 50 MB olarsa, sizin hostinq paketin də limiti bitmiş olacaqdır.


Yes No

Also Read